Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Váš spolehlivý partner v realitách

FINANCOVÁNÍ

 

 

 

NEJBĚŽNĚJŠÍ ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ NEMOVITOSTI

HYPOTÉKA
Hypotečním úvěrem je úvěr, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky, nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splácení je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

Hypotéka je dlouhodobý účelový úvěr k financování investic do nemovitostí. Investicí do nemovitosti se rozumí koupě nemovitosti, výstavba, rekonstrukce, oprava, splácení úvěru či půjčky použité na investici do nemovitosti, nebo případné získání vlastnického podílu na nemovitosti. Hypoteční úvěr není možné poskytnout na movité věci jako automobil, nábytek, na investici do nemovitosti v zahraničí a ani na převzetí členského podílu na družstevní byt. Tento úvěr je určen fyzickým osobám, které jsou občany České republiky a jsou starší 18 let. Doba splatnosti úvěru je až 30 let. Úvěr je poskytován s fixací úrokové sazby na určitý počet let. Splácí se formou anuitních měsíčních splátek Lze jej poskytnout až do výše 100 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě tržního ocenění nemovitosti kupované nebo jiné.

V České republice využívá až 82% kupujících možnost financovat nákup nemovitosti pomocí hypotéčních či jiných splátkových úvěrů či půjček.

STAVEBNÍ SPOŘENÍ
Stavební spoření představuje vysoké zhodnocení peněžních prostředků a především velmi efektivní způsob financování bytových potřeb. Smlouvy o stavebním spoření jsou uzavírány na dobu neurčitou, avšak pětiletý, resp. šestiletý cyklus spoření je významný z hlediska nároku na státní podporu. Ve spoření můžete pokračovat i po pěti letech, resp. šesti letech, a to jak na stávající smlouvu, tak uzavřením smlouvy nové. Pokud nevyužijete úvěru ze stavebního spoření a budete spořit minimálně 5 let, resp. 6 let, můžete své úspory, státní podporu a získané úroky použít na cokoliv, tedy nejen na řešení bytových potřeb. Stavební spoření se skládá ze dvou fází. První fáze je spoření a další je úvěr ze stavebního spoření.
Výhody stavebního spoření:

 • státní podpora ke stavebnímu spoření
 • zúročení vkladů
 • pojištění vkladů ze zákona
 • možnost mimořádných vkladů
 • zdarma poradenské služby

JAKÉ DOKLADY POTŘEBUJETE PŘI ŽÁDOSTI O HYPOTÉČNÍ ÚVĚR

vyžadováno vždy:

 • doložení výše příjmů (daňové přiznání, potvrzením příjmu od zaměstnavatele) žadatelů, případně spoludlužníků či ručitelů

vyžadováno v případě koupě nemovitosti:

 • kupní smlouva (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
 • výpis z katastru nemovitostí (zda nemovitost existuje, kdo ji vlastní a že na ní nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno)

vyžadováno v případě výstavby, rekonstrukce, oprav apod.:

 • stavební povolení (s nabytím právní moci)
 • projektovou dokumentaci
 • rozpočet stavby
 • případně smlouvy s dodavateli
 • výpis z katastru nemovitostí (existence a vlastnictví stavebního pozemku či nemovitosti)

další doklady:

 • ocenění zastavované nemovitosti + vinkulaci pojištění této nemovitosti ve prospěch banky
 • někdy též vinkulaci životního či úvěrového pojištění ve prospěch banky

V případě dalších otázek ohledně financování nákupu nemovitostí nás neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás viz. KONTAKT

TOPlist